ما را دنبال کنید

جستجوگر

ماسوتاتسو اوياما مبتكر كيوكوشين در (سال 1923) در جنوب غربي كره متولد شد. در سن 9 سالگي شروع به تعليم گرفتن (كمپو) نمود. در سن 15 سالگي پدرش او را به ژاپن فرستاد تا در مؤسسه هواپيمايي جوانان (ياماناشي) به تعليم بپردازد. او براي مدت كوتاهي قبل از اينكه كاراته را زير نظر (گي چين فونا كوشي) بياموزد، جودو را در مدت كوتاهي آموخت. ماس اوياما زير نظر معلمين مختلف كاراته تعليم گرفت و خيلي سريع پيشرفت نمود و در سن 22 سالگي موفق به دريافت كمربند سياه دان 4 شد.


ادامه مطلب